Resultater

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Retssag

Ansvaret for et ødelagt fiberkabel afhang af én meter

Hvor meget må den faktiske placering af et nedgravet fiberkabel variere fra den placering, der er registreret hos myndighederne? Det spørgsmål var afgørende for et ansvars- og erstatningsspørgsmål, og en præcis opmåling var derfor essentiel

Inden en entreprenør skulle i gang med anlægsarbejde, indhentede han – som man skal – oplysninger i det register, hvor alle danske ledningsejere registrerer placeringen af ledninger og kabler. Oplysningerne viste, at der var et fiberkabel placeret i graverenden, men da entreprenøren gik i gang med gravearbejdet, var der ikke noget fiberkabel at finde.

Entreprenøren gravede nu forsigtigt videre et stykke omkring, hvor kablet var registreret til at ligge, men til sidst gik maskinerne i gang med udgravningen. Det viste sig imidlertid, at kablet var placeret ca. to meter fra den placering, der var angivet i registret, og entreprenøren endte med at ødelægge kablet.

Det fik teleselskabet til at kræve erstatning, og det afgørende spørgsmål var naturligvis, hvor langt væk fra den angivne placering, fiberkablet befandt sig.

Jacob Fenger, partner i Holst,, bistod entreprenøren, og arbejdet omfattede blandt andet syn og skøn på gravestedet, hvor situationen blev genskabt, og afstandsforholdene blev afdækket helt præcist. Det var medvirkende til, at både by- og landsret frifandt anlægsentreprenøren, og dommen er nu en rettesnor for, hvordan lignende sager skal bedømmes – hvor entreprenøren skal være indstillet på, at der kan være 0,5-1 meters afvigelse fra registret, mens to meter er for meget.

Anvendte forretningsområder