Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Retssager

Retssager – retssag, voldgift og et overordnet blik

Vi har mange års erfaring med at føre retssager og voldgiftssager inden for vores forretningsområder. Flere af vores advokater har møderet for Højesteret. Nogle er tillige uddannede voldgiftsdommere og mediatorer.

At forberede og gennemføre en retssag eller voldgiftssag er en disciplin i sig selv, som kræver indsigt i både klientens forretning, den relevante jura og gængs praksis. Eksempelvis er en del af bevisførelsen i retssager og voldgiftssager ofte baseret på syn- og skønsforretninger, hvor skønsmandens vurderinger bliver udslagsgivende for sagens udfald. Vores advokater har gennemført flere hundrede syns- og skønsforretninger og kender også den del af processen til bunds

Hos Holst, fører vi ikke retssager eller voldgiftssager for sagernes skyld i sig selv. Vi fører dem for klientens skyld, og vores fornemmeste opgave er at forudsige det mest sandsynlige udfald af retssagen eller voldgiftssagen, så vores klient har det bedst mulige grundlag for at beslutte, hvad der skal ske.

Nyt fra Civilprocessen