Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Aftale

Bistand til afdækning af leverandørs besvigelser

En underleverandør opnåede ved besvigelse uretmæssig betaling af et beløb i millionklassen. Holst, bistod med at afdække, hvad der var sket, og med politianmeldelse, erstatningskrav og rådgivning om presse- og kommunikationsstrategi

Ved hjælp af fiktive fakturaer og falske erklæringer lykkedes det for en underleverandør til en virksomhed at opnå betaling af et beløb i millionklassen.

Holst, bistod virksomheden med at afdække de faktiske forhold vedrørende besvigelserne. Bistanden fra Holst, omfattede blandt andet rådgivning om, hvordan undersøgelserne af de faktiske forhold kunne tilrettelægges, politianmeldelse og erstatningskrav.

Endvidere leverede partner Erik Jensen strategisk rådgivning og sparring om presse- og kommunikationsstrategi, herunder i relation til virksomhedens udarbejdelse af et presseberedskab.

Anvendte forretningsområder