Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Retssag

Danske kommuner undgik merudgifter til vedligeholdelse af vejgrøfter

Et teleselskab krævede erstatning af Hedensted Kommune, fordi kommunen ødelagde et telefonkabel i forbindelse med oprensning af en vejgrøft. Det endte med en retssag, der kunne få konsekvenser for alle landets kommuner

En entreprenør var færdig med udbygningen af en havn, og det eneste, der manglede, var den sidste oprydning, som en enkelt medarbejder skulle tage sig af. Oprydningen krævede dog, at medarbejderen skulle vente på en lastbil, der kunne hjælpe med et tungt løft, men da lastbilen lod vente på sig, fik medarbejderen i stedet en lokal erhvervsdrivende med en rendegraver til at hjælpe – og i forbindelse med løftet kom medarbejderen til skade.

Medarbejderen krævede derfor erstatning af entreprenøren, og i første omgang fik medarbejderen medhold i byretten. Entreprenøren henvendte sig derefter til Holst,, hvor partner Jacob Fenger gik i gang med at undersøge sagen til bunds.

Jacob gennemgik blandt andet et stort antal telefonopkald mellem flere af de involverede parter, og denne kortlægning tydeliggjorde, at det forløb, som medarbejderen havde beskrevet i byretten, ikke stemte overens med det, der – ifølge telefonopkaldene – faktisk var sket.

Den grundige afklaring af alle detaljerne betød, at Landsretten dømte til fordel for entreprenøren, som dermed blev frifundet for et betydeligt erstatningskrav.

Anvendte forretningsområder