Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Retssag

Danske kommuner undgik merudgifter til vedligeholdelse af vejgrøfter

Et teleselskab krævede erstatning af Hedensted Kommune, fordi kommunen ødelagde et telefonkabel i forbindelse med oprensning af en vejgrøft. Det endte med en retssag, der kunne få konsekvenser for alle landets kommuner

I forbindelse med oprensning af en vejgrøft ødelagde Hedensted Kommune et telefonkabel. Det fik teleselskabet til at kræve erstatning, fordi selskabet mente, at kommunen skulle have tjekket det landsdækkende register over kablernes placering, inden kommunen gik i gang med oprensningen.

Et af de afgørende spørgsmål var i den sammenhæng, om grøfterensning, der udføres med en maskine, kan betegnes som gravearbejde. Hvis svaret var ja, så skulle kommunen have tjekket registret, inden de gik i gang med arbejdet. Det ville ændre praksis for samtlige danske kommuner, som i givet fald skulle bruge tid og ressourcer på at indhente oplysninger om ledningers placering i de cirka 40.000 kilometer vejgrøfter i Danmark.

Jacob Fenger, partner i Holst, bistod Hedensted Kommune i retssagen mod teleselskabet – både i Landsretten og efterfølgende i Højesteret. Begge steder fik kommunen medhold i, at der ikke var tale om gravearbejde, og dermed kunne både Hedensted Kommune og de øvrige danske kommuner ånde lettet op og fortsætte med den hidtidige praksis.

Anvendte forretningsområder