Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rådgivning

Juridisk bistand til omfattende udvikling af alment boligområde

Omfattende renovering af Boligforeningen Århus Omegns afdeling 2, Rosenhøj, frasalg af arealer til privat developer og opførelse af nyt fælles kontorhus med kommunen. Holst, har bistået boligforeningen gennem hele processen, eksempelvis med udbud, entrepriseaftaler, købsaftaler, rådgiveraftaler og samarbejdsaftaler

I perioden 2010-2020 har Boligforeningen Århus Omegn gennemført en succesfuld renovering og omdannelse af Rosenhøj i Viby Syd (i alt 808 boliger), der i 2017 vandt prisen for Danmarks bedste almene renovering.

I forlængelse af dette har boligforeningen i 2019-2020 gennemført et udbud af salg af tilstødende arealer på cirka 22.000 kvadratmeter til en privat investor, der ønsker at udvikle arealet til private boliger og dagligvarebutik. I samme område er boligforeningen nu – i samarbejde med Aarhus Kommune – ved at projektere et fælles kontorhus, der også skal rumme medborgerhus for boligforeningens afdeling 2, Rosenhøj.

Som advokat for boligforeningen har (og havde) partner i Holst, Svend Bjerregaard, ansvaret for at udarbejde og udbyde alle de nødvendige aftaler – eksempelvis entrepriseaftaler, købsaftaler, rådgiveraftaler og samarbejdsaftaler – og samtidig medvirke til planlægning og gennemførelse af strategi og proces for aftalernes tilblivelse.

Anvendte forretningsområder