Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rådgivning

Udbud af entreprisekontrakt og entrepriseretslig rådgivning ved stor om- og udbygning af sygehus

Holst, har bistået Region Syddanmark i forbindelse med en større om- og udbygning af Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Bistanden omfattede både selve udbuddet og løbende entrepriseretslig rådgivning.

Region Syddanmark udbød i perioden 2016/2017 anden fase af en større om- og udbygning af Sygehus Sønderjylland i Aabenraa – et udbud med cirka 22.500 kvadratmeter nybyggeri, 8.000 kvadratmeter ombygning og et budget på 450 millioner kroner. Der skulle blandt andet etableres en række nye faciliteter, hospitalsafsnit, lager og kontorfaciliteter samt tilkørsels- og parkeringsforhold.

Udbygningen af Sygehus Sønderjylland blev udbudt som en hovedentreprise efter reglerne om udbud med forhandling, og regionen søgte juridisk rådgivning og sparring hos Holst i forbindelse med udbuddet.

Holst, – repræsenteret af partner Svend Bjerregaard – bistod således både i den indledende fase omkring udarbejdelse og udbud af entreprisekontrakten og med løbende entrepriseretlig rådgivning og sparring undervejs i forløbet.

Projektet blev opført som kvalitetsfondsprojekt, og den nye fløj blev indviet i 2020 – og samme år kåret til årets sundhedsbyggeri.

Anvendte forretningsområder