Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rådgivning

Afgivelse af kontrolbud på vaskeriydelser og udbud af nyt vaskeri

Region Midtjyllands eget vaskeri, midtVask, har ved afgivelse af kontrolbud og udarbejdelse af kontrolberegninger dokumenteret sin konkurrencedygtighed. Nu skal midtVask etablere nyt vaskeri på AUH, hvilket omfatter et udbud efter reglerne om konkurrencepræget dialog. Gennem hele forløbet har Holst, været midtVask’s sparringspartner og juridiske rådgiver.

midtVask, der er Region Midtjyllands eget vaskeri, skulle i 2017 afgive kontrolbud på regionens udbud af vaskeriopgaver i den vestlige del af Region Midtjylland i henhold til reglerne herom i kontrolbudsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.

Derfor kontaktede de Holst,, og partner Svend Bjerregaard bistod sammen med andre eksterne rådgivere med rådgivning og vejledning i forbindelse med afgivelse af kontrolbuddet.

På baggrund af kontrolbuddet besluttede regionen at udvide omfanget af midtVask’s opgaver, og regionen har senere også besluttet at bygge nyt vaskeri på Aarhus Universitetshospital med henblik på fortsat at varetage størstedelen af regionens vaskeriopgaver in-house.

Primo 2021 er midtVask ved at udbyde aftaler om levering af vaskerimaskiner efter reglerne om konkurrencepræget dialog, og i den forbindelse bistår Svend Bjerregaard med udbudsstrategi, udarbejdelse af kontrakt og gennemførelse af udbudsproces.

Anvendte forretningsområder