Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rådgivning

Juridisk rådgivning ved anlægsarbejderne på milliard-projektet Baltic Pipe

Energinet skal finansiere cirka halvdelen af Baltic Pipe-projektet, og Holst, har bistået med rådgivning, gennemgang af udbudsmateriale, forhandling med tilbudsgivere, tilbudsevaluering og valg af risikoprofil i forbindelse med delprojekter

Gasrørledningen Baltic Pipe kommer til at forbinde de norske, danske og polske gassystemer, og den etableres i et samarbejde mellem de danske og polske myndigheder, nærmere bestemt Energinet og GAZ-SYSTEM. Formålet er blandt andet at sikre forsyningen af naturgas til Polen og give de danske naturgaskunder en besparelse, fordi gasforsyningen gøres mere robust, og projektet er støttet af EU.

Holst, har – med partner Jakob B. Sørensen som overordnet ansvarlig – bistået Energinet med rådgivning i forbindelse med anlægsarbejderne, der forventes at beløbe sig til 12-16 milliarder kroner, hvoraf Energinet skal dække cirka halvdelen.

Bistanden fra Holst har blandt andet omfattet:

 • Overordnet rådgivning vedrørende de projektspecifikke risici og afdækning heraf
 • Gennemgang og kommentering af udbudsmateriale, herunder forsikringsforhold og disses sammenhæng med kontraktvilkårene
 • Forhandling med tilbudsgivere
 • Tilbudsevaluering og udarbejdelse af evalueringsrapport og underretning til tilbudsgiverne
 • Valg af risikoprofil i forbindelse med de forskellige delprojekter
 • Bistand i forbindelse med gennemførelse af de enkelte delprojekter

Hertil kommer, at delprojekterne har omfattet flere forskellige leverancetyper fra helt enkle komponentleverancer over levering af avancerede delelementer til hovedentrepriselignende
forhold og rådgivnings- og totalentreprisekontrakter. Det drejer sig blandt andet om flere forskellige typer standardaftaler:

 • Komponentindkøb (ORGALIME)
 • Rådgivningskontrakter (ABR)
 • Installationskontrakter FIDIC Yellow Book, 1. udgave
 • Installationskontrakter FIDIC Yellow Book, 2. udgave
 • Installationskontrakter FIDIC Red Book, 2. udgave
 • Installationskontrakter LOGIC standard offshore kontrakter
 • Bygningsentreprise (ABT 18)

Baltic Pipe sættes i drift i oktober 2022.

Anvendte forretningsområder