Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rådgivning

Juridisk rådgiver ved stort, fælles udbud af rammeaftaler

Udrulningen af telemedicin til borgere med KOL er en fælles kommunal og regional opgave, og Holst, bistod ved udbuddet af dels den nødvendige platform, dels de borgerrettede og medarbejderrettede løsninger

Alle danske kommuner og regioner stod som afsender, da Holst, – med partnerne Svend Bjerregaard og Jakob B. Sørensen i spidsen – var juridisk rådgiver på et fælles nationalt udbud af IT-rammeaftaler.

Udbuddet vedrørte levering, drift og vedligeholdelse af dels en fælles kommunal og regional platform til håndtering af telemedicinske løsninger (infrastruktur), dels henholdsvis en borgerrettet og en medarbejderrettet løsning med henblik på udrulning af telemedicin til borgere med KOL (drift).

Udbuddene blev gennemført som udbud med forhandling efter reglerne i udbudsloven, og som juridisk rådgiver har Holst, bistået med:

  • Indledende udbudsstrategisk og kontraktretlig rådgivning
  • Kvalitetssikring og udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder udbudsbetingelser, rammeaftaler og IT-kontrakter med bilag
  • Bistand i forbindelse med spørgsmål/svar
  • Rådgivning om rammer for forhandling
  • Vurdering af tilbuds konditionsmæssighed
  • Kvalitetssikring af evalueringsrapporter
  • Kontraktafklaring

Efter udbuddets gennemførelse har Holst, desuden bistået med udarbejdelse af samarbejdsaftale i forbindelse med flere offentlige myndigheders fælles træk på rammeaftalerne.

Anvendte forretningsområder