Resultater

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

r2pTracking ApS køber Uniqtracking ApS

Uniqtracking ApS var en yngre virksomhed, der leverede tracking- og flådestyringsløsninger til leasingfirmaer, maskinstationer, entreprenører, håndværkere og andre virksomheder i en lang række brancher, hvor overblik over køretøjer og maskiner er essentielt.

Begge selskaber tilbyder unik viden inden for GPS-sporing, forsikringssporing og flådestyring til erhvervskunder. Uniqtracking ApS var derfor en oplagt opkøbsmulighed for r2pTracking ApS. Med opkøbet udvider r2pTracking sine aktiviteter i Norden og styrker sin position som førende leverandør på markedet.

Holst har bistået med juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af salgsaftale og andre aftaler, som indgik i forbindelse med salget af virksomheden.

ICT Logistics fik bistand af Holst, Advokater til værdiansættelse, due diligence og forhandlinger ved salg til DFDS

På 25 år voksede ICT Logistics fra ét kontor i Herning til en logistikvirksomhed med kontorer i otte forskellige lande, særligt de baltiske lande og SNG-landene.

Det gjorde virksomheden til en oplagt opkøbsmulighed for DFDS, der havde et strategisk mål om en større tilstedeværelse – og bedre tilbud til både eksisterende og nye kunder – i netop de baltiske lande og SNG-landene.

Værdiansættelse og konkurrencemyndigheder

For at nå i mål måtte ICT Logistics igennem alle dele af en M&A-proces. Og mere til.

Ud over at bistå med eksempelvis oprettelsen af datarum, verificering af centrale dokumenter fra forskellige lande, forhandlinger og udarbejdelse af kontrakter, rådgav Holst, også om værdiansættelsen af ICT Logistics.

Hertil kom, at overtagelsen – grundet DFDS’ størrelse – krævede godkendelse fra konkurrencemyndighederne i både Rusland og Danmark. Holst, bistod også med denne del af processen i samarbejde med DFDS’ advokat.

Samlet endte processen med at tage ca. et år fra de indledende drøftelser til den underskrevne kontrakt, inden salget af ICT Logistics fik den sidste godkendelse fra de danske konkurrencemyndigheder. Trods det relativt lange forløb var der stor tilfredshed med processen på begge sider af bordet, og som DFDS konstaterede i pressemeddelelsen om købet:

”DFDS is excited to announce the integration of ICT Logistics into its logistics network. While DFDS has owned a minority share of ICT Logistics since 2006, the acquisition gives an opportunity to strengthen and expand services across multiple markets greatly.”

Kontrol af compliance, due diligence, forhandling og dokumenter ved opkøb af konkurrent

Leasingselskabet Fleggaard Leasing har gennem flere år været på en rejse mod at blive en af Danmarks største aktører på markedet for flex leasing. En væsentlig del af denne strategiske rejse er opkøb af andre selskaber, og i slutningen af 2021 satte de en stor streg under deres position med opkøbet af Forza Leasing.

Opkøbet øgede antallet af leasingkontrakter med 1.500 og bragte Fleggaard Leasings samlede antal leasingkontrakter op på 12.500.

Holst, har været med Fleggaard Leasing på en stor del af den strategiske rejse – herunder et tidligere opkøb af en anden virksomhed – og bistod også med opkøbet af Forza Leasing.

Holst, var således ansvarlige for due diligence på udvalgte områder og kontrol af compliance med eksisterende lovgivning, ligesom Holst, har bistået ved forhandlingerne og udarbejdet de nødvendige dokumenter til alle trin og dele i processen.

Anders Hedetoft, der er partner i Holst, og har stor erfaring med leasingområdet, stod i spidsen for det Holst,-team, der arbejdede med opgaven.

Læs mere om Fleggaard Leasings køb af Forza Leasing på finans.dk

Ejendomsfond fik bistand til oprettelsen – og til købet af et ”turn key”-boligprojekt

Oprettelsen og driften af en ejendomsfond er underlagt et omfattende regelsæt i blandt andet Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven).

I forbindelse med købet af et ”turn key”-ejendomsprojekt i København bistod Holst, en professionel udbyder/forvalter af ejendomsfonde med først at etablere en ejendomsfond og efterfølgende med fondens køb af cirka 60 ungdomsboliger placeret i et ejendomsselskab. Rådgivningen omkring købet omfattede såvel due diligence, indgåelsen af en overdragelsesaftale, håndtering af juridiske spørgsmål i byggefasen og endelig closing på transaktionen.

Ansvarlig for transaktionen var partner Thue Hagenau, som har indgående erfaring med såvel den særlige regulering af ejendomsfonde og transaktioner vedrørende ”turn key”-projekter.

Entreprise-, leje- og serviceaftaler ved nyt, tredobbelt hotelbyggeri

Ét budgethotel. Ét luksus-/lejlighedshotel. Ét kontorbyggeri. Ejerlejligheder ovenpå kontoretagerne. Cafe/restaurant i bunden af budgethotellet. Og hertil et ønske om at komme hurtigt i gang med byggeriet.

Som juridisk partner for bygherren havde (og har) partner i Holst, Holger Schöer, ansvaret for at udarbejde alle de nødvendige aftaler og samtidig medvirke til en hurtig proces. Det betød, at han blandt andet udarbejdede kontrakter med kæden bag budgethotellet, lejekontrakter til lejlighedshotellet, aftalegrundlag for de virksomheder, der flytter ind i kontorerne, lejeaftale med forpagteren af cafeen – og entrepriseaftalen, der i sig selv var noget særligt.

Da bygherren som nævnt ønskede, at byggeriet kom hurtigt i gang, besluttede man at inddrage entreprenøren tidligere i processen end normalt – for så at sige at ”bygge, mens vi projekterer”, i stedet for først at få hele aftalegrundlaget på plads og så gå i gang med at bygge.

Holgers bistand betød, at hele det mangfoldige aftalegrundlag kom på plads, og at byggeriet blev igangsat på det ønskede tidspunkt.

Forhandlinger om milliarderstatninger for IC4-forsinkelser

Leverancen af nye IC4-tog til de danske jernbaneskinner blev – som det nok er de fleste bekendt – så forsinket, at DSB ønskede at ophæve aftalen med leverandøren, italienske Ansaldo Breda.

Det fik Ansaldo Bredas advokat til at kontakte Holst, og partner Carsten Led-Jensen, der kom til at bistå Ansaldo Breda i de intense forhandlinger om vilkårene for en ophævelse – hvor DSB talte om erstatningskrav på flere milliarder kroner.

Forhandlingerne varede mere end et år, og de forudsatte et indgående kendskab til den meget omfattende leveranceaftale og til forudgående forligsaftaler samt, ikke mindst, en udtalt fornemmelse for forhandlingsklima og forhandlingstaktik og positioner.

Resultatet blev en for Ansaldo Breda positiv aftale, hvor de fortsat skulle levere togsættene og havde ret til at levere reservedele – samtidig med, at de endte med at betale et markant mindre erstatningsbeløb end det, DSB oprindeligt havde krævet.

Forhandlinger om udtrædelse af projekt med stor økonomisk værdi

I forbindelse med byggeriet af Cityringen, fjerde etape af Københavns Metro, ville den italienske totalentreprenør gerne ophæve aftalen med en af underleverandørerne, MT Højgaard – fordi de vurderede, at de selv kunne løse den opgave, MT Højgaard ellers var ansvarlig for.

MT Højgaard henvendte sig derfor til partner Carsten Led-Jensen, Holst,, for at få bistand til i første omgang at forhandle en udtræden af projektet, i anden omgang – eventuelt – at varetage selskabets interesser i en voldgiftssag.

Efter fem måneders intensive forhandlinger nåede parterne frem til en fælles aftale; En aftale med endog meget betydelig økonomisk værdi for MT Højgaard.

Forhandlingerne foregik på engelsk, og de forudsatte et indgående kendskab til såvel kontraktgrundlaget, den underliggende jura og det teknisk komplicerede projekt – samt ikke mindst evnen til at fastholde det kølige strategiske og taktiske overblik gennem flere måneder, selv om der var store værdier på spil.

Bistand til købet af et ”turn key”-boligprojekt

En ejendomsudvikler ønskede at købe et ejendomsprojekt bestående af rækkehuse i Østjylland.

Morten Fendinge Olsen, partner i Holst,, bistod ejendomsudvikleren i hele processen – herunder forhandling af købsaftale, due diligence, opfølgning på juridiske forhold, gennemgang af prospekt, prospekterklæring og closing.

Hele købet forløb efter bogen – til stor tilfredshed for alle involverede parter.

Entrepriseaftale, udvikling og projektsalg af nyopførte boliger

Omdannelsen af et ældre industrikvarter i Østjylland indebar både salg af en del af projektområdet til en ekstern køber og projektsalg af nyopførte ejerlejligheder til private slutkøbere.

Som juridisk partner for bygherren og ejendomsudvikleren var Holst, – ved partner Morten Fendinge Olsen – med i projektet fra start til slut. Holst, bistod således med alle relevante og nødvendige dokumenter, herunder entreprisekontrakt, aftaler med myndigheder, købsaftaler og oprettelse af grundejerforening.

Resultatet blev et moderne boligområde med smuk beliggenhed – understøttet af et samlet juridisk set-up, der dækkede alle aspekter og rakte fra tanke til færdigt projekt.

Due diligence og alle aftaler ved hurtigt opkøb af konkurrerende leasingselskab

Da et markedsledende dansk leasingselskab tog initiativ til at købe et konkurrerende selskab, stod det hurtigt klart, at begge selskaber var lige interesserede i at få handlen til at lykkes.

I den likviditetskrævende leasingbranche stod den opkøbende virksomhed nemlig med overskudslikviditet, mens den anden virksomhed stod med muligheder, den ikke kunne udnytte, fordi den savnede den nødvendige likviditet.

Med partner Anders Hedetoft i spidsen blev der gennemført en juridisk due diligence, og alle transaktionsdokumenterne blev udarbejdet. Alle forhandlingerne blev afsluttet inden for en kort periode.