Resultater

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Entrepriseaftale, udvikling og projektsalg af nyopførte boliger

Omdannelsen af et ældre industrikvarter i Østjylland indebar både salg af en del af projektområdet til en ekstern køber og projektsalg af nyopførte ejerlejligheder til private slutkøbere.

Som juridisk partner for bygherren og ejendomsudvikleren var Holst, – ved partner Morten Fendinge Olsen – med i projektet fra start til slut. Holst, bistod således med alle relevante og nødvendige dokumenter, herunder entreprisekontrakt, aftaler med myndigheder, købsaftaler og oprettelse af grundejerforening.

Resultatet blev et moderne boligområde med smuk beliggenhed – understøttet af et samlet juridisk set-up, der dækkede alle aspekter og rakte fra tanke til færdigt projekt.

Due diligence og alle aftaler ved hurtigt opkøb af konkurrerende leasingselskab

Da et markedsledende dansk leasingselskab tog initiativ til at købe et konkurrerende selskab, stod det hurtigt klart, at begge selskaber var lige interesserede i at få handlen til at lykkes.

I den likviditetskrævende leasingbranche stod den opkøbende virksomhed nemlig med overskudslikviditet, mens den anden virksomhed stod med muligheder, den ikke kunne udnytte, fordi den savnede den nødvendige likviditet.

Med partner Anders Hedetoft i spidsen blev der gennemført en juridisk due diligence, og alle transaktionsdokumenterne blev udarbejdet. Alle forhandlingerne blev afsluttet inden for en kort periode.

Køberkonsortium fik bistand til due diligence, aftaler og kontrakter

Mode- og tøjvirksomheden Day Birger et Mikkelsen, der blev grundlagt i 1997, blev i 2019 overtaget af et køberkonsortium efter flere år med vigende regnskabsmæssige resultater.

Holst, repræsenterede – med partner Anders Hedetoft som ankerperson – køberkonsortiet i processen og var med fra start til slut; gennem aftaler, finansiering, closing og så videre.

Bistanden fra Holst, omfattede således blandt andet en juridisk due diligence og diverse aftaler og kontrakter, herunder alt det juridiske vedrørende overtagelse af medarbejdere, overtagelse af varemærkerettigheder i ind- og udland, indtrædelse i agent- og franchiseaftaler med videre. En del af aftalesetuppet var også, at sælgeren skulle reinvestere en del af pengene i det nye setup, og der skulle etableres en ny struktur i holdingselskabet.

Aftalen blev indgået på grundlag af et kort men intens forhandlingsforløb.

Køberkonsortiet er nu med succes i gang med en turnaround af de overtagne aktiviteter.

Bistand til indgåelse af aftale om at få ”sejlsportens kongeliga” til Aarhus

I 2021 får Aarhus besøg af en event i sejlsportsmesterskabet SailGP – ”sejlsportens kongeliga”, hvor olympiske medaljevindere og sejlsportsstjerner dyster i lynhurtige F50-katamaraner, der har en topfart på 100 kilometer i timen.

Eventen er en af verdens mest spektakulære sejlsportsevents, og den er med til at understrege Aarhus’ position på sejlsportens verdenskort – hvilket kun gør det endnu mere afgørende, at alt det juridiske er på plads, så der ikke dukker ubehagelige overraskelser op.

Jakob Schmidt, partner i Holst,, har bistået Aarhus Kommune med indgåelse af kontrakten med de amerikanske arrangører, F50 League LLC, herunder sikring af en klar ansvarsfordeling og placering af operatøransvar.

Når stævnet afvikles i august 2021, kan sejlsportsinteresserede danskere i øvrigt ikke kun glæde sig til sejlsport i verdensklasse. De kan også glæde sig til at heppe på flere danske sejlsportsstjerner på Team Rockwool.

Due diligence og forhandling ved køb af aktiemajoritet i virksomhed

Axel Johnson International AB er en svensk koncern, som beskæftiger sig med køb og udvikling af teknologidrevne industrivirksomheder.

I 2020 ønskede koncernen at overtage aktiemajoriteten i den familieejede industrivirksomhed Caldan Conveyor A/S i Galten, der er specialiseret i transportanlæg til overfladebehandlingsindustrien, og Holst bistod Axel Johnson International AB i forbindelse med købet.

Et team fra Holst, – ledet af partner Jakob Schmidt – bistod således med en juridisk due diligence af Caldan Conveyor A/S, med forhandling af aktieoverdragelsesaftalen og forskellige andre transaktionsdokumenter samt godkendelse og gennemførelse af selve transaktion.

Bistand til afdækning af leverandørs besvigelser

Ved hjælp af fiktive fakturaer og falske erklæringer lykkedes det for en underleverandør til en virksomhed at opnå betaling af et beløb i millionklassen.

Holst, bistod virksomheden med at afdække de faktiske forhold vedrørende besvigelserne. Bistanden fra Holst, omfattede blandt andet rådgivning om, hvordan undersøgelserne af de faktiske forhold kunne tilrettelægges, politianmeldelse og erstatningskrav.

Endvidere leverede partner Erik Jensen strategisk rådgivning og sparring om presse- og kommunikationsstrategi, herunder i relation til virksomhedens udarbejdelse af et presseberedskab.

Due diligence, forhandling og aftale ved køb af energirådgivningsforretning

Energi- og Bygningsrådgivning A/S (EBAS), der er en del af NRGi-koncernen, overtog i 2020 Ørsteds energirådgivningsforretning, som rådgiver og projektleder landets allerstørste industrivirksomheder om energioptimering af energitunge, industrielle processer. Med overtagelsen bekræftede EBAS sin position som en af Danmarks største virksomheder inden for energirådgivning.

Holst, bistod – med partner Erik Jensen som ansvarlig – EBAS i forbindelse med opkøbet. Bistanden omfattede juridisk due diligence, deltagelse i forhandlingerne med Ørsted og indgåelse af overdragelsesaftale.

Tilrettelæggelse og berigtigelse af generationsskifte af en betydelig ejendomsportefølje

Ejeren af en betydelig portefølje af udlejningsejendomme ville gerne lave et generationsskifte og overdrage ejendommene til sine børn.

Ønsket var naturligvis at finde den skattemæssigt mest fordelagtige måde, så der blev leveret så meget værdi som muligt videre til de kommende generationer, og Holst, blev inddraget som juridisk rådgiver i generationsskiftet.

Grundet ejendomsporteføljens betydelige størrelse blev generationsskiftet gennemført i flere etaper og strakte sig over to år, og Holst, bistod både med tilrettelæggelsen, med berigtigelsen af de enkelte ejendomme (gennemgange af kontrakter og forpligtelser mv.) og med dialogen med SKAT, så der ikke kom ubehagelige overraskelser undervejs.

Det var partnerne Steffen Ebdrup og Claus Hedegaard Eriksen, der var ansvarlige for den juridiske rådgivning, tilrettelæggelse og dialog.

Bistand til salg af ikonisk hotelgrund

Med et karakteristisk udseende har Hotel La Tour gennem mange år været en markant del af det nordlige Aarhus, men i fremtiden skal grunden huse et mindst lige så ikonisk byggeri: Danmarks højeste boligbyggeri.

Det er Aberdeen Standard, der står bag boligbyggeriet, og de overtog i 2020 grunden fra ejeren af Hotel La Tour – der over flere år fik bistand fra Holst, til at gøre alt klar til salget.

Holst, bistod således sælgerne af med blandt andet opgørelse af aktiver og forpligtelser, kontrakter, dialog med banken og forhandlinger med køberne – inden partner Claus Hedegaard Eriksen kunne gennemføre closing af salget af grunden.

De første beboere forventes at kunne flytte ind i Danmarks højeste boligbyggeri i 2023.