Personer

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Jørgen Holst, R.

Seniorpartner

Tilbage

Kort om Jørgen

Jørgen er seniorpartner i Holst,. Han har arbejdet i advokatbranchen siden 1972, og han har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af den advokatvirksomhed, som i dag deler hans navn.

Gennem årene har Jørgen arbejdet med en række forskellige juridiske fagområder. Dette har medvirket til, at Holst, har kunnet imødekomme klienternes behov for rådgivning indenfor alle væsentlige juridiske fagområder som en full-service virksomhed.

Jørgen har eksempelvis arbejdet med entrepriseret, insolvens- og rekonstruktionsret samt - ikke mindst - energiforsyningsret. Han har været en af foregangspersonerne for netop rådgivning vedrørende energiforsyningsret, og han har medvirket til en betydelig del af de strukturændringer, som har skabt den konkurrenceudsatte del af energiforsyningen i Danmark.

Jørgens arbejde indenfor rekonstruktionsområdet har i væsentlig grad omfattet den finansielle sektor, hvor Jørgen fortsat er kurator i Amagerbankens og Roskilde Banks konkursboer.

Ud over rådgivningsopgaver og bestyrelsesarbejde har Jørgen ført en række principielle retssager og voldgiftssager. Jørgen er certificeret voldgiftsdommer og har i en årrække været beneficeret advokat for Højesteret.

I perioden 2009-2015 var Jørgen medlem af Advokatrådet. De fire sidste år som næstformand. I tilknytning til dette kollegiale arbejde har Jørgen i perioder været formand for Advokatrådets procesretsudvalg, ligesom Jørgen i perioden 2010-2011 har været formand for arbejdsgruppen for de advokatetiske regler. I perioden 2011-2018 har Jørgen været Advokatrådets repræsentant i Domstolsstyrelsens bestyrelse. Jørgen har tidligere været ekstern lektor på Aarhus Universitet i kapitalmarkedsret, ligesom Jørgen i en menneskealder har været tilknyttet universiteternes censorkorps.

Som deltidsbeskæftiget påtager Jørgen sig ikke længere hovedansvaret for rådgivning i større sagskomplekser. Derimod inddrages Jørgen ofte – navnlig på de indre linjer – i vores rådgivning vedrørende sådanne opgaver, hvor Jørgens erfaring kan anvendes til gavn for såvel klienten som løsningen af den enkelte opgave.

Sekretær

Erfaring & uddannelse

 • 1972 Cand.jur.
 • 2006 Certificeret voldgiftsdommer
 • 2006-2019 Beneficeret advokat for Højesteret

Bestalling

 • 01-02-1975

Møderet

 • Højesteret, 1980

Sprog

 • Engelsk

Hverv

 • Censor ved Aarhus Universitet

 • Medlem af redaktionskomitéen for Revision og Regnskabsvæsen
 • Tidligere ekstern lektor i kapitalmarkedsret
 • Medlem af Advokatrådet, 2009, næstformand 2011-2015
 • Formand for Advokatrådets Procesretsudvalg, 2009-2011 og 2013-2015
 • Formand for Arbejdsgruppen for revision af de advokatetiske regler 2010-2011
 • Medlem af Domstolsstyrelsens bestyrelse 2011-2018

Medlemskaber

 • Højesteretsskranken

 • Dansk Energiretsforening
 • Dansk Forening for Voldgift

Publikationer

 • Artikler om Corporate Governance og rekonstruktion

 • Medforfatter til Advokatsamfundets tidligere vejledninger om hvidvask